Huisregels

 1. Een afspraak maken
  1. Afspraken door nieuwe klanten MOETEN online worden gemaakt.
  2. Afspraken door bestaande klanten kunnen online, telefonisch of via WhatsApp worden gemaakt.
  3. Aanbevelingsafspraken kunnen online worden gedaan en alleen door de bestaande klant, die iemand doorverwijst, telefonisch of per bericht. Doe voorzichtig! In het geval dat de verwijzing de annulerings- en herplanning voorwaarden niet respecteert, brengt dit ook de sancties met zich mee voor de cliënt die de verwijzing heeft gedaan.
 1. Afspraak annuleren of verzetten
  1. De klant ontvangt, 3 dagen voor de afspraak een herinnering, bericht en e-mail. Hierdoor kan de klant haar beschikbaarheid opnieuw controleren en indien nodig de nodige wijzigingen aanbrengen.
  2. De klant kan een afspraak online annuleren of verzetten tot 48 uur voor de afspraak zonder extra kosten of verdere beperkingen.
  3. Elke annulering ná 48 uur en vóór 24 uur, vóór de afspraak, zal een voorschot van 50% voor ALLE VERDERE afspraken met zich meebrengen.
  4. Elke herboeking die tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak wordt gemaakt, dient 100% op voorhand betaald te worden .
  5. Elke herboeking die tussen 48 uur en 24 uur vóór een afspraak wordt gemaakt, dient 50% op voorhand betaald te worden.
  6. Elke herboeking die binnen de 24 uur voor de afspraak wordt gemaakt, dient 100% op voorhand betaald te worden.
  7. De klant kan tot 2 keer dezelfde boeking online verzetten. De 3e keer zal leiden tot het annuleren van de gemaakte afspraak en een voorschot van 50% voor alle toekomstige afspraken zal gevraagd worden.
  8. In geval van ziekte of ongeval kunt u last-minute annuleren zonder enig gevolg, enkel als u een bewijs kunt voorleggen, dat is gedateerd op dezelfde datum als uw afspraak, doktersattest of ander soort bewijs. Dit moet binnen 48 uur per e-mail worden verzonden. Als je het bewijs niet binnen 48 uur opstuurt, wordt de verzette afspraak geannuleerd en dient een voorschot van 100% betaald te worden, voor ALLE TOEKOMSTIGE AFSPRAKEN.
  9. Het betalen van het voorschot kan online worden gedaan tijdens het boeken van de afspraak. Een verzoek tot het betalen van een voorschot kan worden verzonden via e-mail of via bankoverschrijving. Als u ervoor kiest om via overschrijving te betalen, moet u binnen 24 uur een betalingsbewijs overleggen.
  10. Bij tijdige annulatie ontvang je een waardebon die besteed kan worden gedurende 1 jaar, vanaf die datum.
  11. De opdrachtgever kan via e-mail om terugbetaling verzoeken, hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten kunnen variëren.
  12. Als de klant niet op tijd zijn afspraak annuleert of verplaatst, verliest de klant zijn betaalde voorschot  als compensatie.
  13. Bij boekingen tussen 48u en 24u voor een afspraak wordt 50% van de waarde van de afspraak in rekening gebracht, die u op voorhand dient te betalen. Als u tot 24 uur vóór een afspraak boekt, wordt 100% van de waarde in rekening gebracht die op voorhand dient betaald te worden. In beide gevallen is annuleren of verzetten niet mogelijk.
  14. Als de klant 50% van de afspraak heeft betaald en tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak annuleert, moet de klant voor alle TOEKOMSTIGE AFSPRAKEN 100% op voorhand betalen. 
  15. Indien de klant al 100% van de afspraak betaald heeft en er is een prijsverschil, dan ontvang je een waardebon voor het resterende bedrag.
 1. Onvoorziene omstandigheden
  1. Respecteer uw afspraaktijd. Wees op tijd, liever wat vroeger, dan te laat. Een klant die te laat is, kan het hele dagprogramma ontregelen. De klant heeft de verantwoordelijkheid om AM Beauty Boutique op de hoogte te stellen als deze te laat.
  2. In geval van vertraging door verkeersopstoppingen of problemen met bussen of trams dient u AM Beauty Boutique tijdig voor uw afspraak te melden.
  3. Mocht er onderweg een ongeval zijn dat de normale reistijd verstoort, meld dit dan tijdig bij AM Beauty Boutique. Dit kan leiden tot een verplaatsing van de afspraak als de vertraging meer dan 10 minuten bedraagt. Dit brengt geen sancties met zich mee. Het is de beslissing van AM Beauty Boutique om al dan niet een afspraak te verzetten. Als de klant besluit dat hij/zij om persoonlijke redenen niet kan komen, wordt dit gezien als een last-minute annulering en worden de voorziene vergoedingen hier het gevolg van.
  4. Als de klant niet op tijd kan komen, meld dit dan aan AM Beauty Boutique, bel of stuur een bericht. Als de klant AM Beauty Boutique niet op de hoogte brengt en de klant is 15 minuten of meer te laat, wordt dit gezien als een  NO SHOW.
  5. In het geval van NO SHOW, is voor alle toekomstige afspraken, op voorhand een betaling van 100% vereist.
  6. Als de voorgaande afspraak uitloopt, wordt de volgende afspraak niet geannuleerd. De klant heeft het recht om een herboeking te vragen als de vertraging meer dan 15 minuten is en dit ertoe zal leiden dat de toegewezen tijd voor uw afspraak wordt overschreden, waardoor andere persoonlijke opdrachten worden verstoord. De klant dient voor aanvang van de afspraak aan te kondigen of hij/zij na zijn sessie andere verplichtingen heeft, zodat hij/zij kan worden verzet voor een ander tijdstip in geval van vertragingen van meer dan 15 minuten vanaf de kant van AM Beauty Boutique

  1. Als AM Beauty Boutique annuleert of 1 keer vraagt voor een verplaatsing tot 48 uur of tot 24 uur voor je afspraak, heb je het recht om in de toekomst 1 keer hetzelfde privilege aan te vragen als een uitzondering of Joker. Jokers kunnen worden verzameld, maar ze zijn niet overdraagbaar. Dit is niet mogelijk bij een boeking via Treatwell, alleen voor afspraken gemaakt op ambb.versum.com. Deze uitzondering wordt vermeld in uw klantenbestand en u kunt op elk moment vragen om het te gebruiken. Dit heeft geen vervaldatum.              
 1. Klantregistratie
  1. ALLE klanten moeten een klantenaccount hebben op ambb.versum.com om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke overeenkomsten en verplichtingen worden gekend, erkend en ondertekend.
  2. De klant heeft het recht om deze stap te weigeren, maar helaas zal AM Beauty Boutique niet het risico nemen om verder te gaan om een dienst uit te voeren, zonder dat aan alle vereisten is voldaan. De klant zal steeds 50% van de geboekte behandeling in rekening worden gebracht als vergoeding voor de geboekte tijd.
  3. Wanneer je boekt via ambb.versum.com, maakt AM Beauty Beautique dezelfde afspraak via Treatwell.com, daarom wordt de klant ook als klant toegevoegd op Treatwell.
  4. De klant kan vragen om geen account op Treatwell te hebben. In het geval dat de klant nog steeds via Treatwell boekt én als nieuwe klant wordt geregistreerd, wordt de klant een vergoeding aangerekend, deze bedraagt 35% ter waarde van de gemaakte afspraak
 1. De afspraak
  1. Maak de juiste afspraak. In geval van twijfel, bel of informeer voor meer informatie. AM Beauty Boutique is niet verantwoordelijk als de klant de verkeerde service boekt.
  2. In geval van vooruitbetaling vindt er geen terugbetaling plaats, indien er een prijsverschil is ten gevolge van een service wijziging, door de klant.
  3. De klant kan een add-on aanvragen op het moment van de service of extra services, maar dit kan worden geweigerd als deze niet is geboekt of als de benodigde tijd niet beschikbaar is. Zorg ervoor dat u als klant de juiste service boekt.
  4. De klant mag zijn eigen drank meenemen, eten is niet toegelaten!
  5. Kom alleen. De oppervlakte van de studio is klein, dus we zijn niet uitgerust om je hele entourage te ontvangen.
  6. Bij uitzondering onder bijzondere omstandigheden mag u uw huisdier of kind meenemen. Eventuele door hen veroorzaakte schade of achtergelaten afval zal in rekening worden gebracht!
  7. We behouden ons het recht voor om klanten te weigeren, als ze een van de voorgaande punten niet respecteren. De kosten van de afspraak worden volledig in rekening gebracht.
  8. Am Beauty Boutique heeft de verantwoordelijkheid om eventuele wijzigingen in de prijs van de service of betaalde toevoegingen aan de service duidelijk te communiceren en de klant moet akkoord gaan om verder te gaan met de service en de aanvullende add-on.
  9. In het geval van nail art die op maat gemaakt is (bijv. Zie foto van [link invoegen] / online getoond), houd er dan rekening mee dat de prijs hier kan variëren. AM Beauty Boutique kan een variabele prijs geven, maar het is niet haar verantwoordelijkheid om de prijs te maken voordat de nail art wordt uitgevoerd. AM Beauty Boutique heeft de verantwoordelijkheid om te beoordelen en een geschatte moeilijkheidsgraad te geven die zal leiden tot een geschatte prijsklasse.
  10. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om tijdens de dienstverlening eventuele vragen te stellen. AM Beauty Boutique heeft de verantwoordelijkheid om alle klanten te informeren over de geleverde service en nazorg.
  11. AM Beauty Boutique neemt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de dienstverlening die moet voldoen aan de norm van AM Beauty Boutique. Laat u informeren over de servicenorm om te weten wat u kunt verwachten.AM Beauty Boutique zal hun protocollen niet wijzigen om overeen te komen met de techniek of standaarden van een andere salons.
 1. Betaling en vooruitbetaling
  1. In het salon moet de klant over een van de geaccepteerde betaalmethoden beschikken: contant of mobiel betalen / payconiq
  2. Alle vooruitbetalingen moeten 24 uur voor de afspraak afgerond zijn.
  3. Geaccepteerde online betalingen zijn PayPal, betalingsverzoek verzonden per e-mail Bancontact, kredietkaarten, Ideal.
 1. Nagels
  1. De cliënt heeft de verantwoordelijkheid om duidelijk te communiceren wat hij/zij wil. Eventuele problemen omwille van miscommunicatie mogen niet onder de verantwoordelijkheid van AM Beauty Boutique worden gebracht.
  2. Pigmenten kunnen veranderen onder invloed van buitenaf, zoals temperatuur, chemische producten zoals bleekwater of uv-stralen, zon en zonnebank.De klant heeft 1 week garantie op eventuele schade op elke salonset, behalve in geval van een directe slag op de nagels.
  3. De aanbevolen tijd voor het bijwerken is 3 weken;
  4. Eventuele schade of andere problemen die zich daarna kunnen voordoen, zijn volledig de verantwoordelijkheid van de cliënt voor het niet opvolgen van de directe aanbevelingen van nazorg adviezen.
 1. Afspraak veranderen
  1. AM Beauty Boutique behoudt zich het recht voor, om een dienst te weigeren als de klant niet aan de eisen voldoet, wat tot andere complicaties zou leiden. In plaats daarvan kan een andere dienst worden uitgevoerd die meer geschikt is voor de behoeften van de klant. In het geval van vooruitbetaling, als de prijs van de service wordt verlaagd, wordt het verschil gewijzigd in een voucher die 1 jaar beschikbaar is. Als de klant besluit om met geen enkele dienst verder te gaan, wordt het vooruitbetaalde bedrag niet geretourneerd én in plaats daarvan gezien als een last-minute annulering.
  2. Indien AM Beauty Boutique beslist dat er geen ander alternatief is voor de geweigerde service, gaat de afspraak niet meer verder en bij vooruitbetaling wordt deze omgezet in een voucher 1 jaar beschikbaar.
 1. Vaste klanten
  1. Alle klanten die AM Beauty Boutique gedurende minimaal 1 jaar bezoeken met een regelmatige interval van maximaal elke 2 maanden, worden beschouwd als vaste klanten.
  2. Uitzonderlijk kan een vaste klant, na persoonlijk contact met AM Beauty Boutique met een geldige uitleg, 1 tot maximaal 2 keer per jaar last minute annuleren of verzetten.